Het aureool van opnametechnicus Anderson
"Jim did a good job"
David Murray, Joe Henderson, Ron Carter, Vincent Chancey, Roy Hargrove en Cyrus Chestnut
eisen dat hij de techniek doet.De naam van Jim Anderson op hot cd?hoesje garandeert opnamekwaliteit.
Ik pleit ervoor om hot zo simpel mogelijk to houden.'

'Engineered by Jim Anderson.' Ook al is eon vergrootglas nodig om dat op de achterkant van eon cd?hoesje to ontcijferen, de jazzfanaat die elk detail van eon nieuw album inspecteert, kan de toevoeging onderhand honderden keren zijn tegengekomen. 'Engineered by Jim Anderson' staat ergens voor, zoals ooit Rudy van Gelder ergens voor stond. De reputatie van opnametechnicus Anderson is groter clan hot nederige letterkorps van zijn afgedrukte naam doet vermoeden. Hij werkt voor alle toonaangevende labels. Als nooddruftige freelancer schuwt hij evenmin de obscure maatschappijtjes waar hot bemachtigen van de nieuwste cd alleen lukt als je de eigenaar persoonlijk kent. Noeste worker, die Anderson. Eerste klas vakman ook. De door Columbia betaalde sessie in de New Yorkse Sound on Sound?studio met hot kwartet van David S. Ware zou om tien uur 's morgens beginnen. De eerste muzikanten druppelen rond half elf binnen, maar Anderson is clan al vanaf zeven uur met eon assistent in touw om zijn arsenaal zelfmeegebrachte microfoons to rangschik ken. Hot uitbalanceren van de fijne techniek die optimale kwaliteit garandeert, beschouwt hij als hot halve work. 'Dit her is eon Britse microfoon met eon beetje vet geluid, dat de bastonen ruimtelijker maakt', wijst hij. Hot wordt al donker buiten als de zware tenorimprovisator Ware in de registratieruimte hot resultaat van de collectieve inspanning beluistert. Na afloop vermorzelt hij de technicus zowat in de kameraadschappelijke omhelzing die zijn tevredenheid uitdrukt. Jim did a good job. Ware zwalkte de afgelopen jaren rusteloos tussen diverse labels voordat Columbia hem onder contract stelde. Waar hij ook ging, steeds eiste hij dat Anderson en Anderson alleen de techniek deed. Hetzelfde verlangen David Murray, Joe Henderson, Ron Carter, Vincent Chancey, Roy Hargrove en Cyrus Chestnut. Thuis, in eon verpauperd stuk 'Brooklyn' waar zijn witgepleisterde apartement eon onverwachte oase van welstand is, zal Anderson (48) later hoog opgeven over op wat hij zijn 'analog to digital converter' noemt: eon Japans bakbeest dat geluidsgolven in digitale bits vertaalt. Kostte hem zevenduizend dol

Home | Bio | Discography | What's New | Email

 

lar, maar hij zou niet meer zonder kunnen. 'Dit apparaat stelt me in staat de meest subtiele verschillen tussen de drumtonen to accentueren,' licht hij toe. Behalve door diepte?investeringen in gereedschap onderscheidt de technicus zich van collega's door eon vasthoudend geloof in de mogelijkheden van de klassieke tweesporenband. Beter clan dat is naar zijn overtuiging niet verkrijgbaar. De belangrijkste reden dat tegenwoordig bijna alles op twaalf (of vierentwintig of zelfs achtenveertig) sporen wordt opgenomen, is de wetenschap dat tijd gelijkstaat aan geld. Met hot huren van studioruimto zijn forse bedragen gemoeid, dus producers zijn geneigd de sessie zo snel mogelijk op to broken. Afwerking van hot ruwe materiaal gebeurt later in de eindmixage. Omdat per musicus drie of vier microfoons worden ingeplugd, is er achteraf genoeg keus uit diverse geluidsbronnen. Anderson daarentegen beperkt zich tot een microfoon voor elke muzikant. Klankcorrecties ter plekke handhaven volgens hem de natuurlijke kleur van de muziek. Als alles netjes op de moederband staat, vergt de nazorg weinig hoofdbrekens meer. 'Stereo bestaat uit maar twee kanalen en de mens heeft eon paar oren,' redeneert hij. 'Andere informatie clan hot geluid dat van links en rechts komt, is dus overbodig. Ik bon nog van de oude school, die vindt dat wat op de plaat staat, overeen moot komen met wat in de studio gespeeld is. Electronische bewerking van de signalen na afloop gaat altijd ten koste van de oorspronkelijke sound. Er gaat veel verloren. Ik pleit ervoor om hot zo simpel mogelijk to houden.' Jazz leent zich bij uitstek voor hot tweesporensysteem, propageert Anderson. Niet alleen de klank, maar ook de muzek is daar naar zijn ervaring bij gebaat. De zekerheid dat onvolkomenheden in de sessie achteraf met technische ingrepen worden weggepoetst, komt de inspiratie lang niet altijd ten goede. 'Ik hoor duidelijk verschil', zegt Anderson. 'Spanning drijft de prestaties op. Muzikanten die weten dat wat ze spelen z6 en niet anders op cd komt, blijven alert.' Dat wil niet zeggen dat bij nader inzien nooit in hot materiaal wordt geknipt en geplakt, maar hot streven is hot manipuleren van de luisteraar binnen de perken to houden. Hot is niet de goedkoopste vorm van opnametechniek. Wat fout gaat, moet over en dat kan de studiohuur lelijk opdrijven. Bovendien zweert Anderson bij de antieke 'reel?to?reel', de band op eon spool die z6 zeldzaam is geworden dat eon uurtje topkwaliteit al gauw vijftienhonderd dollar kost. Digitale tape van dezelfde lengte is maar vijfentwintig dollar. Jim Anderson begon zijn carrore ooit als afgestudeerd hoornist in hot symfonieorkest van Boston. Hij kan noten lezen en heeft eon scherp gehoor voor muzikale fouten. 'Als me die opvallen, zeg ik dat er technisch iets fout ging en dat hot opnieuw moet,' zegt hij. 'Ik wil musici niet hot idee geven dat ik overal verstand van hob.'